REGLAMENT

KARTING ALTAFULLA

REGLAMENT CURSA RESISTÈNCIA

Artícle 1.- El kart

 

1.1 El kart amb el qual es disputarà la cursa és el model FTS de la marca BRBkarts, equipat amb un motor Honda 390c.c.

1.2 Tots els karts estaran completament revisats i amb pneumàtics nous.

 

Artícle 2.- Conductors admesos

 

2.1 El conductors han de ser majors de 15 anys per poder participar en aquesta cursa.

2.2 El nombre de participants per equip és d’un mínim de 2 pilots i màxim de 4 pilots per equip.

 

Artícle 3.- Inscripció

 

3.1 El preu d’inscripció per equip és de 175 €.

3.2 La inscripció es pot realitzar de dues maneres:

1) Per transferència al compte Iban ES85- 2100-1997-8802-0005-8750 enviar el comprovant i omplir el formulari a: https://www.kartingaltafulla.com/ca/inscripcions/

2) Al mateix Karting Altafulla màxim el diumenge 9 de juny.

3.3 Les inscripcions es tancaran el dia 13/06/19 o quan el nombre d’equips inscrits sigui 15.

 

Artícle 4.- Data i Horaris

 

4.1 La cursa es realitzarà el 16 de juny 2019

4.2 Els horaris provisionals són:

09:15 Convocatòria pilots

09:30-09:50 Briefing

10: 00-10: 15 Tanda d’entrenaments cronometrats

10: 30-12: 00 Carrera 1h 30m resistència

12:15 Cerimònia de pòdium als 3 primers equips

 

Artícle 5.- Incidències meteorològiques

 

5.1 En cas d’una MOLT ALTA previsió de pluja pel dia 16 de juny es posposaria ara, per al 23 de juny.

5.2 En cas de pluja durant els entrenaments cronometrats, direcció de carrera mostrarà la bandera vermella, donant com ha finalitzada la tanda i la classificació passarà ha de ser oficial si s’ha disputat més de 70% del temps (10 minuts 30 segons).

5.3 En cas de pluja abans de la cursa, direcció de carrera decidirà si esperar que millori les condicions meteorològiques o posposar la cursa al 23 de Juny.

5.4 En cas de pluja durant la carrera, sempre que direcció de carrera ho vegi necessari, ja que pot ser un perill per als participants, mostrarà la bandera roja. Si s’ha realitzat més del 80% del temps (1h 12m) es donarà com ha finalitzada la cursa. en cas contrari es pararà la carrera i direcció de carrera esperarà fins que el temps millori i seguir la cursa. En cas que sigui impossible reprendre la carrera, es realitzarà el temps restant el dia 23 de juny. L’ordre de la graella de sortida, el dia 23 de Juny serà el marcat per l’últim pas per línia de meta l’dia 16 de Juny. I els equips rebran una penalització de temps, proporcional a les diferències de temps de l’últim pas per línia de meta, el equips que estiguin doblats, rebran tots 40s de penalització.

 

Artícle 6.- Comportament dels pilots

 

6.1 Els pilots participants estan obligats a mostrar, en tota la prova, un comportament respectuós am els altres participants, direcció de carrera i un respecte màxim per les banderes ensenyades.

6.2 Aquesta totalment prohibit la conducció del kart en estat d’embriaguesa o sota els efectes de substàncies estupefaents.

6.3 En cas d’avaria del kart, el pilot haurà d’intentar deixar el kart fora de la traçada habitual, al lloc més segur possible. I esperar l’ajuda de l’organització, sempre amb el casc posat i dins el kart, sinó suposa un perill.

6.4 A l’hora d’incorporació a la pista, ja sigui per sortida de pista, sortida de box o per sortida de la “Joker lap”, els pilots no podran alterar el pas del pilot que està dins de la pista.

6.5 A l’hora d’entrar en BOX o de fer la “Joker lap” els pilots hauran d’aixecar la mà dreta per tal d’alerta als altres pilots.

6.6 Quan un pilot faci un avançament, no podrà trepitjar més d’un quart de les dimensions del piano. Tampoc es pot desplaçar lateralment un altre kart, ni donar un cop per darrere, fent desplaçar el kart de davant de la seva traçada.

6.7 Les banderes que podran ser utilitzades durant la carrera són:

banderas

6.8 Sancions:

Avançar trepitjant més d’un quart del piano, 5 “de penalització encara que no hi hagi contacte entre els karts.

Desplaçar-se a un pilot lateralment 10 “.

Donar un cop per darrere, fent desplaçar el kart del davant de la seva traçada 10 “.

Avançar amb bandera groga 10 “.

Sortir de BOX provocant un incident amb un kart que està rodant al circuit 10 “.

Si direcció de carrera detecta alguna altra conducta antiesportiva, durant qualsevol moment de la prova, també podrà aplicar alguna sanció, proporcional a la infracció feta.

 

Artícle 7.- Traçat del circuit, entrada a box.

 

7.1 El traçat serà en sentit invers. La Imatge 1 marca els sentits i traçades que els pilots hauran de fer:

Línia negra: Traçada i sentit del circuit.

Línia verda: Entrada Box.

imagen-1

Artícle 8.- Aturada en Box

 

8.1 Els equips hauran de realitzar un mínim de 3 parades, que en cap cas es podran realitzar 10 minuts després de la sortida, ni 5 minuts abans del final de la cursa. No complir aquesta acció suposarà una penalització de 40 segons. Quan es realitza una parada NO és necessari fer un canvi de pilot, però s’ha de complir l’apartat 8.3.

8.2 L’entrada a BOX haurà de ser a una velocitat molt lenta, ja que en aquesta zona hi ha persones caminant i poden ser atropellades si un pilot entra molt ràpid.

8.3 Perquè els pilots compleixin el punt 8.2, els equips hauran de marca un temps superior a 01m: 00s: 00mm, en la volta que han realitzat la parada a BOX. El compliment d’aquest temps haurà d’estar controlat pels integrants de cada equip. Si es realitza la volta en un temps inferior, els equips rebran les següents penalitzacions:

Entre 00:59:99 i 00:57:00: 5 segons de penalització.

Entre 00:56:99 i 00:54:00: 15 segons de penalització.

Menys de 00:53:99: 35 segons

Artícle 9.- Procediment de sortida

 

9.1 L’ordre de sortida a la cursa quedarà establert per la classificació als entrenaments cronometrats.

9.2 El procediment de sortida és el tipus “Le Mans”. Els karts es posaran en fila i diagonal a un costat de la pista, mentre que els pilots, també estaran en fila i davant del seu kart a l’altre costat de la pista. Un cop es baixi la bandera verda, els pilots hauran de corre fins als seus respectius karts (que ja estaran am el motor arrencat), pujar a dalt i d’aquesta manera iniciar la sortida.

 

Artícle 10.- Assignació de karts

 

10.1 L’assignació de karts es farà mitjançant un sorteig.  Els organitzadors també podran optar per un procediment manual.

10.2 En cas d’avaria d’un kart a mitja tanda de la classificació o durant la cursa, l’equip afectat podrà canviar el kart. Però si és per un accident provocat per un integrant de l’equip, no se li donarà un altre kart per acabar els entrenaments o la carrera que cursa.

10.3 Queda prohibit canviar de kart a mitja tanda sense causa justificada. S’entén com a causa justificada un trencament d’algun element del kart que posi en perill el pilot oa la resta de participants, o impedeixi el funcionament normal del kart.

 

Artícle 11.- Reclamacions i problemes amb els karts

 

11.1 Si un cop realitzat els entrenaments cronometrats, algun equip considera que el seu kart és més lent que a la resta o que no funciona correctament, però no té una avaria mecànica greu, hauran de comunicar-ho als organitzadors i aquests li han d’assignar un nou kart a sorteig per realitzar la cursa.

11.2 Un cop iniciada la cursa no es podrà canviar de kart, sinó és per cap motiu esmentat anteriorment.

11.3 Si algun equip considera que un pilot està tenint un comportament anti-esportiu durant la prova. Ho pot comunicar a l’organització perquè aquests estudiïn am deteniment el seu comportament.

11.4 Si un pilot considera que ha estat víctima d’una acció anti-esportiva, però que els organitzadors no han vist. Es pot demanar que es revisi aquesta acció, mitjançant el sistema de càmeres que disposa el circuit, sempre que l’acció hagi estat gravada, ja que el sistema de càmeres té algun angle de visió mort.

 

Artícle 12.- Llast dels pilots.

 

12.1 Es pesaran tots els pilots participants de la cursa i amb la mitjana dels pesos de tots els pilots es marcarà un pes de referència. Els pilots que tinguin el mateix pes o superior no tindran cap llast i els pilots que no arribin a aquest pes rebran un llast de 20kg, 15kg o 10kg depenen del seu pes.

12.2 Els pilots portaran unes polseres per identificar quin tipus de llast porten o si no porten cap llast.

12.3 Els integrants dels equips són els responsables de portar el llast correcte en el seu kart.

12.4 No portar el llast indicat per l’organització, suposarà una sanció de 30 “.

 

Artícle 13.- Mapa de banderes i línia de meta.

 

imagen-2

Artícle 14.- Repostatges..

 

14.1 Els dipòsits dels karts aguanten just 1: 30h, però pot ser que per diferents motius (que un pilot pesi més, per l’estil de pilotatge …) el kart es quedi sense benzina abans de finalitzar la carrera. Per això, tots els equips que vulguin, durant alguna de les seves parades podran repostar 1,5L

14.2 Els equips hauran d’avisar prèviament a la persona encarregada de fer els repostatges, una volta abans de la parada a BOX. Si quan un pilot entri BOX, estan proveeixen a un altre kart, el pilot haurà d’esperar el seu torn, es posarà gasolina per ordre d’entrada a BOX. Només hi haurà un punt de repostatge.

14.3 No és obligatori realitzar el repostatge de benzina encara que l’organització la recomana.

 

Artícle 15.- Organizadors

 

15.1 L’organització està formada per Karting Altafulla. Per a qualsevol dubte, problema o aclariment enviar un correu a campionat@kartingaltafulla.com.

 

Artícle 16.- Disposicions addicionals.

 

16.1 En realitzar la inscripció, els participants accepten que es prenguin fotografies dels participants en la participació en l’esdeveniment i es puguin utilitzar per a la difusió i promoció del campionat.

16.2 El fet d’inscriure en una cursa dóna per fet l’acceptació d’aquest reglament.